Logo

Γνωστοποίηση/ Αποποίηση Ευθύνης

Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές/απόρρητες πληροφορίες και απευθύνεται αποκλειστικά στους σκοπούμενους παραλήπτες (ή υπεύθυνο για την παράδοσή του στους αντίστοιχους σκοπούμενους παραλήπτες).

Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς από λάθος, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε σε οποιονδήποτε το παρόν μήνυμα ή τμήμα του, ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταστρέψετε το παρόν μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου το παρόν μήνυμα να μην περιλαμβάνει ιούς. Δεδομένου ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου δεν είναι ασφαλής, δεν φέρουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του και συνιστούμε να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε πριν από τη χρήση του.